Đóng

Dịch vụ tại trung tâm HCS

28 Tháng Ba, 2017

Hỗ trợ cơ sở huấn luyện

Bạn là một chuyên viên về an toàn lao động hoặc bạn đã có kiến thức và kỹ năng về phương pháp tiếp cận bằng dây (rope access).
Bạn muốn huấn luyện an toàn làm việc trên cao, an toàn làm việc trong không gian hạn chế hoặc bạn muốn đào tạo kỹ năng tiếp cận bằng dây cho đội ngũ nhân viên của mình?

Mô hình trung tâm huấn luyện của chúng tôi là mô hình thực hành đầu tiên trên cả nước có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu cao nhất về huấn luyện an toàn lao động làm việc trên cao và trong không gian hạn chế. Hơn thế nữa, mô hình trung tâm huấn luyện chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu huấn luyện chứng chỉ quốc tế IRATA về phương pháp tiếp cận bằng dây.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng mô hình huấn luyện của chúng tôi cho nhu cầu của bạn với một mức chi phí hợp lý. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Dịch vụ tại trung tâm HCS Related