Đóng

Dịch vụ tại trung tâm HCS

28 Tháng Ba, 2017

Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực an toàn lao động

Bạn là người rất quan tâm đến lĩnh vực an toàn lao động.

Bạn đã có ít nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bạn có cùng quan điểm với chúng tôi về việc làm thế nào để kiến thức về an toàn lao động có thể được phổ biến đến người lao động, nâng cao nhận thức về an toàn cho người lao động và giúp họ có thể bảo vệ được tính mạng của mình trong công việc.

Tại sao không hợp tác với chúng tôi và cùng nhau xây dựng các chương trình đào tạo thiết thực và bổ ích cho người lao động. Với những gì sẵn có, Trung tâm hy vọng có thể giúp bạn hiện thực hóa được ý tưởng của mình.

Dịch vụ tại trung tâm HCS Related