Đóng

28 Tháng Ba, 2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2017

constru

 

Ngày 08/3/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra thông báo số 908/TB-LĐTBXH về tình hình tai nạn lao động năm 2017 và một số giải pháp chủ yếu để ngăn ngừa tai nạn lao động trong năm 2018.

Theo đó năm 2017 toàn quốc đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 9.173 người bị nạn, trong đó số người chết là 928 người, số người bị thương nặng là 1.915 người, số lao động nữ bị nạn là 2.727. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất, tiếp theo đó lần lượt là Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh, Phú Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Đồng Nai.
Theo số liệu thống kê thì số vụ TNLĐ và số nạn nhân xảy ra năm 2017 không hề giảm so với năm 2016. Trong số các vụ TNLĐ xảy ra thì tai nạn trong lĩnh vực xây dựng chiếm nhiều nhất với 20,8% tổng số vụ và 19,7% tổng số người chết, tai nạn ngã cao chiếm tỉ lệ lớn nhất với 27,7% tổng số vụ và 30,7% tổng số người chết. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1.500 tỷ đồng.

Thực trạng đáng buồn hiện nay là nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng vào công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Việc huấn luyện chỉ mang tính đối phó. Khi tai nạn xảy ra doanh nghiệp thiệt hại hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tuy nhiên lại do dự khi bỏ ra vài triệu đồng để được huấn luyện một cách bài bản về an toàn lao động.

(Photo by tecnofire.com.br)

Tin tức Related