Đóng

26 Tháng Sáu, 2017

Bộ Xây dựng ban hành thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Ngày 30/3/2017, Bộ Xây dựng Ban hành thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Theo đó, điều 9 của thông tư quy định chi tiết các loại chi phí cần thiết để thực hiện đảm bảo an toàn lao động trên công trường. Các chi phí này phải được xác định trong dự toán xây dựng công trình và được dự tính trong giá gói thầu. Nhà thầu không được cắt giảm chi phí này trong quá trình đấu thầu.

Thông tư 04/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng thể hiện việc chú trọng vấn đề đảm bảo an toàn cho người lao động trong thi công công trình xây dựng, vốn được xem là một trong những môi trường làm việc có mức độ nguy hiểm cao. Thông tư có hiệu lực từ 15/5/2017.

Tin tức Related