Đóng

22 Tháng Tám, 2017

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 20/6/2017 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020. Chương trình được quản lý bởi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Chương trình gồm có 03 dự án bao gồm:

(1) Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

(2) Phát triển thị trường lao động và việc làm;

(3) Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động.

Dưới đây là một số nội dung chính của dự án 3 – Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động:
Mục tiêu: Trung bình hằng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (trong đó có ngành xây dựng); Hỗ trợ thí điểm 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động; Trung bình hằng năm hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 15.000 người làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (trong đó có ngành xây dựng), 20.000 người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 10.000 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; 2.000 người làm công tác y tế; 1.000 người làm an toàn, vệ sinh viên; Trung bình hằng năm hỗ trợ phổ biến thông tin về an toàn, vệ sinh lao động đến 50 làng nghề, 200 hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Tổng kinh phí thực hiện: 680 tỷ đồng

Tin tức Related