Đóng

2 Tháng Ba, 2017

CỨU HỘ TRÊN CAO CƠ BẢN

CỨU HỘ TRÊN CAO CƠ BẢN
Mã hiệu: CHR1

8

Mục tiêu khóa học.
Khóa huấn luyện này được thiết kế nhằm cung cấp một giải
pháp cơ bản để thực hiện công tác cứu hộ lẫn nhau bởi những
người làm việc trên cao. Khóa huấn luyện sẽ cung cấp cho
người học kiến thức và các kỹ năng thực hành để đưa một
người không may bị nạn từ trên cao tiếp đất an toàn.
Khóa học này cũng phù hợp với người làm việc trong các đội
cứu hộ khẩn cấp mà một phần nhiệm vụ của họ là cứu hộ người
bị nạn trên cao.

Nội dung khóa học.
– Các quy tắc an toàn chung
– Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch cứu hộ.
– Lựa chọn và cài đặt điểm neo, nút thắt.
– Lắp đặt cơ cấu dây nâng hạ.
– Sử dụng bộ hỗ trợ cứu hộ.
– Tổ chức công tác cứu hộ.

Thời gian.
Khóa học kéo dài 0.5 ngày bao gồm đánh giá.

Người tham dự.
Tối đa 08 học viên cho một lớp.

Điều kiện tiên quyết.
– Học viên KHÔNG sợ độ cao và bắt buộc phải có giấy chứng
nhận sức khỏe tốt, không bị bệnh tim mạch, bệnh về thần kinh,
được cấp bởi tổ chức y tế có uy tín trong nước.
– Người học phải được huấn luyện tốt về công tác làm việc trên
cao.

Chứng nhận.
Kết thúc khóa học người học được cấp chứng chỉ kỹ năng làm
việc (có giá trị 03 năm) và chứng chỉ huấn luyện an toàn (có giá
trị 05 năm) bởi Trung tâm HCS.

Học phí.
2.500.000 VNĐ/ học viên
10.000.000 VNĐ/ lớp

Khóa học Related