Đóng

9 Tháng Năm, 2017

Khai giảng khóa học an toàn làm việc trên cao tháng 6/2017

_DSC0068

THÔNG BÁO

Khai giảng KHÓA HỌC AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO dành cho chuyên viên phụ trách ATLĐ, chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật công trường, cán bộ giám sát ATLĐ (đối tượng thuộc nhóm 2 theo nghị định 44/2016/NĐ-CP) vào ngày 09/6/2017.
Các nội dung chính của khóa học:

Nội dung lý thuyết:

– Chính sách pháp luật về vệ sinh, an toàn lao động.

– Nghiệp vụ an toàn lao động trên cao.

+ Nhận thức chung về an toàn làm việc trên cao

+ Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch công việc

+ Biện pháp đảm bảo an toàn làm việc trên cao

+ Quản lý trang thiết bị an toàn

Nội dung thực hành:

+ Sử dụng, kiểm tra và bảo quản trang thiết bị làm việc trên cao: đai bảo hộ toàn thân (harnesses), dây neo kép (fall arrest lanyards), dây làm việc (work positioning lanyard), thiết bị chống rơi (fall arrest device)…

+ Phương pháp di chuyển khi làm việc trên cao với hệ thống lifeline.

+ Cách tạo neo tạm, dây cứu sinh tạm (temporary lifeline and anchor)

+ Thực hành an toàn một số công tác cụ thể: lắp dàn giáo, xây trát ngoài, lắp cốt thép…

+ Cứu hộ cơ bản người bị nạn trên cao.

Chứng chỉ khóa học: Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động của Bộ LĐTBXH

Học phí: 1.500.000/học viên

Bài viết mới Related