Đóng

2 Tháng Ba, 2017

LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
Mã hiệu: CCE

7
Mục tiêu khóa học.
Khóa huấn luyện này được thiết kế nhằm cung cấp cho người
học kiến thức và kỹ năng thực hành thành thạo để có thể tiếp
cận không gian hạn chế một cách an toàn, với mục đích thực
hiện kiểm tra và bảo trì cấp độ nhỏ, cùng với việc sử dụng thiết
bị đo lường khí gas và bộ cấp khí thở.
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được trang bị kiến
thức bao gồm nhận thức về không gian hạn chế và những nguy
hiểm tiềm ẩn từ điều kiện áp suất, cùng với việc sử dụng thiết
bị bảo vệ cá nhân.

Nội dung khóa học.
– Đặc điểm của không gian hạn chế.
– Các yêu cầu pháp lý khi làm việc trong không gian
hạn chế.
– Nguy hiểm tiềm ẩn từ điều kiện áp suất.
– Sử dụng dụng cụ đo lường khí gas.
– Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ bảo vệ cá nhân
(PPE).
– Sử dụng bộ cấp khí thở cơ động.

Thời gian.
Khóa học kéo dài 02 ngày bao gồm đánh giá.

Người tham dự.
Tối đa 06 học viên cho một lớp.

Điều kiện tiên quyết.
– Học viên PHẢI làm quen với điều kiện bóng tối và bắt buộc
phải có giấy chứng nhận sức khỏe tốt, không bị bệnh tim mạch,
bệnh về thần kinh, được cấp bởi tổ chức y tế có uy tín trong
nước.
– Độ tuổi tối thiểu của học viên: 18.

Chứng nhận.
Kết thúc khóa học người học được cấp chứng chỉ kỹ năng làm
việc (có giá trị 03 năm) và chứng chỉ huấn luyện an toàn (có giá
trị 05 năm) bởi Trung tâm HCS.

Học phí:
9.500.000 VNĐ/ học viên
38.000.000 VNĐ/ lớp

Khóa học Related