Đóng

28 Tháng Ba, 2018

Triển khai hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

E-cig-safety

Ngày 02/3/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp.Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 4793/SLĐTBXH-VL-ATLĐ về việc triển khai hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn Thành phố. Kính phí hỗ trợ trích từ Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp.

Điều kiện đối với doanh nghiệp là phải thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện tan toàn, vệ sinh lao động (theo Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH). Người lao động được hỗ trợ thuộc đối tượng nhóm 1,2,5,6 và nhóm 3 nếu làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (trong đó có ngành xây dựng) và phải có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định từ đủ 12 tháng trở lên.

Doanh nghiệp có nhu cầu lập danh sách gởi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15/6/2018.

Tin tức Related